Om åpenhetsloven – hva er det?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Denne har til hensikt til å bidra at vi – og våre leverandører – skal bidra til å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter.

 

OECDs modell for aktsomhet

 

 

Vi har kartlagt våre leverandører for å identifisere eventuelle negative påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan rettes til: post@jaro.no