Lokale råstoffer

Betongen vår kommer fra morenemassene i Alta. En kvalitetssterk og lokal råvare. Mens mange andre material-leverandører er avhengige av å få transportert sine råvarer langveisfra, for eksempel fra Østerrike, er betongen vår lokal. Dermed reduserer vi klimautslippet som ofte inngår i material-transport. I tillegg er betong 100% gjenvinnbart og absorberer klimagasser heller enn å produsere det.

Det faktum at betong er så bestandig bidrar også til miljøgevinsten. Hva er bedre enn et bygg som ikke trenger å skiftes ut? Hvis du ønsker å se et eksempel på hvor lenge betong kan holde, se til Pantheon i Roma. Romerne bygde den berømte domen i betong for nærmere 2000 år siden. Det har bestått gjennom krig og brann og andre katastrofer, og er like imponerende den dag i dag som da den ble bygd.

Gjenvinning av betong

Det er et økende fokus på miljø og bærekraft, også innen betongnæringen. Norge ligger langt fremme på denne fronten og Jaro ønsker å være i fremste rekke når det gjelder gjenvinning og gjenbruk av betong.

Som en del av betongklyngen N3C bidrar vi til forskningsprosjektet CIRCULUS som forsker på gjenbruk og resirkulering av betong. Målet er ikke bare å nå EUs mål for bærekraft og utslipp, men å overgå dem.

Vi ønsker å kunne resirkulere både slam, rester fra produksjonen og betongrester fra bygg som blir revet. Blant annet er vi med på å prøve Re-Con Zero, et produkt fra Mapei som gjenvinner slam fra betongbiler til pellets. Dette bidrar til å redusere avfallet fra betongproduksjonen.

I tillegg har vi fokus på at herdet betong også blir gjenvunnet og omgjort til vegg-bygging eller betongproduksjon. Vi har også et samarbeid med en lokal maskinentreprenør som bruker knust betong til sykkelstier og parkeringsplasser med lett trafikk.

ISO sertifisering

ISO 14001 sertifisering er en internasjonalt akseptert standard for et miljøstyringssystem. Som en sertifisert bedrift forplikter Jaro seg til å jobbe kontinuerlig med forbedring i henhold til standard-kravet. Som en del av dette arbeider Jaro aktivt med gjenbruk at både våt og herdet betong for å redusere negative utslipp i luften, i vann og på land.