Søyler Jaro produserer søyler etter prosjektets behov både når det gjelder de bærende funksjonene og estetikk. Utformingen kan være rund, oval eller firkantete søyler.

Søyler tjener som oftest det praktiske behovet for bærende konstruksjoner, men likeså setter søylene et arktitektonisk preg på bygget. Vi kan produsere lange søyler som går over flere etasjer, men det mest vanlige er en søyle per etasje.

Søylene produseres i brannklasse REI 90, men kan tilpasses for høyere brannklasser.