Vegger med mange moderne og stilrene fasadeuttrykk. Hvor både innvendige og utvendige vegger i betong har gode byggetekniske egenskaper.

 

Kompaktvegger brukes som veggskiller i bygg og har flere gode egenskaper som høy brannmotstand og gode lydisoleringsevner. Dette er spesielt viktig i leilighetsbygg hvor brannsikkerhet bør prioriteres og lydisolasjon verdsettes høyt. Kompaktveggene kan også inngå som en del av bæresystemet i bygget.

Sandwichvegger Dette på grunn av at de er bygd opp av to betongsjikt adskilt med isolasjon. Sandwichveggene benyttes hovedsaklig som fasadeelementer eller vegger, men kan gjerne benyttes andre plasser. Sandwichveggene kan inngå som en del av hovedbæresystemet i bygget eller som påhengsvegger hvor andre konstruksjoner som søyler og bjelker tar opp hovedkreftene.