Hulldekker er gunstig å benytte som etasjeskiller. Forspent betong gjør at du kan ha lange spennvidder. Du har større frihet i utforming av innvendig vegger. Du får et produkt som tåler brann veldig bra og har gode lyddempende egenskaper.

Kalkulator

Velg en dekketype som gir deg vekten på et dekke. Eksempel er HD200 høyden = 200mm

På grunn av sin lave egenvekt og lite betong har produksjon av hulldekker lite miljøpåvirkning.

Hvis du skal lage utsparinger i hulldekkene så er det første du må gjøre er å sjekke montasjetegningen. Skal du kappe mer tau enn angitt på tegning må du kontakte fabrikken.

 

 

Vekttabell for hulldekker. Multipliser arealet du ønsker med for å få en totalvekt. 1stk lastebil er 25tonn.

Kg/m2 kg/m
HD200 270 324
HD265 360 432
HD320 390 468
HD400 435 522
HD500 630 756